از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...

پل های ارتباطی

ژولیا عزتی

 

مهارت ها

زوج درمانگر 100
درمان وجودی 100
رواندرمانی عمیق 100

حیطه تخصصی: مدرس دانشگاه؛ زوج درمانگر (مشاوره پیش از ازدواج، تعارضات زناشویی)، درمان وجودی، رواندرمانی عمیق،

رویکرد درمانی: روان درمانی عمیق، درمان وجودی، واقعیت درمانی

سوابق تحصیلی:
• کارشناسی زبان فرانسه گرایش مترجمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
• کارشناسی زیست شناسی عمومی از دانشگاه پیام نور تهران مرکز
• کارشناسی زبان انگلیسی گرایش مترجمی از دانشگاه آزاد اسلامی
• کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی از دانشگاه پیام نور تهران مرکز
• کارشناسی ارشد ژنتیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
• دکترای تخصصی روان شناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی کرج-کیش
• دانشجوی دکترای¬تخصصی ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی (درمرحله دفاع از رساله)

سوابق شغلی و پژوهشی:
• روان¬شناس پایگاه سلامت اجتماعی سعادت آباد
• مشاورِ مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
• مدرس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، دانشگاه ایرانیان، دانشگاه پیام نور استان تهران
• ویراستار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات
• ویراستاری کتب متعدد: از جمله، “سیتوژنتیک مولکولی” مؤلف دکتر مسعود شیدایی (استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی)
• همکار طرح پروژه تحقیقاتی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی: “ارتباط تغییرات بیان PTEN با روند آپوپتوز سینوویوم طی مراحل مختلف بیماری آرتریت روماتوئید و نقش NF-kB”

مقالات چاپ شده:
1. “هنجارگزینی مقدماتی یک مقیاس برای سنجش هوش معنوی” در کنگره روان شناسی اجتماعی
2. “سبب شناسی بیولوژیکی اختلالات خلقی (ژن کاندید 5HTTLPR)”
3. “رابطه سرسختی روان شناختی و رضایت زناشویی با روابط فرازناشویی در افراد متأهل”، فصلنامه تخصصی مشاوره و رواندرمانی ایران
4. “بررسی علل ایجاد روابط فرازناشویی ازمنظر روان شناسی اجتماعی” در کنگره بین المللی روان شناسی خانواده
5. “کاربرد تکنیک Real Time PCR به عنوان روشی سریع در تشخیص سندرم ترنر” در کنگره ژنتیک ایران
6. “رابطه¬ی اپی¬ژنتیک با فرایند پیری” در سومین همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

• Quantitative Real-time PCR for non-invasive rapid and reliable diagnosis of Turner Syndrome, Advanced Studies in Biology, Vol. 3, 2011, no. 6, 289 – 295
• The effect of BDNF val66met polymorphism in mood disorders, Advanced Studies in Biology, Vol. 9, 2017, no. 1, 21 – 29 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com https://doi.org/10.12988/asb.2017.61142

سوابق آموزشی و تدریس:

• مدرس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، دانشگاه ایرانیان، دانشگاه پیام نور استان تهران
• اولین کنگره ملی روان شناسان و مشاوران ایران، مورخ چهارم اسفند 1389
• سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران، مورخ 11/12/1389
• اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران با رویکرد واکاوی بسترهای دینی و زمینه های بومی و ارائه مقاله، مورخ اول اسفند 1390
هنجارگزینی مقدماتی یک مقیاس برای سنجش هوش معنوی
• دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران و ارائه مقاله، مورخ اول الی سوم خرداد 1391
کاربرد تکنیک Real Time PCR به عنوان روشی سریع در تشخیص سندرم ترنر
• دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران، 9 الی 12 اردیبهشت 1393
• پنجمین کنگره بین المللی رواندرمانی، روانپزشکی و روانسنجی بین فرهنگی ماربورگ آلمان، 15 می 2015 (اردیبهشت 1394)، با ارائه¬ مقاله:
“Way of coping with arthritic diseases Rheumatoid Arthritis”

• کنگره بین المللی روان شناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی، مورخ 8 و 9 دی ماه 1395 و ارائه¬ی مقاله:
بررسی علل ایجاد روابط فرازناشویی از منظر روان¬شناسی اجتماعی
• پانزدهمین کنگره بین¬المللی ژنتیک ایران15-13 می 2018 تهران (اردیبهشت 1397) و ارائه مقاله:
سبب شناسی بیولوژیکی اختلالات خلقی (ژن کاندید 5HTTLPR)
• سومین همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 15و16 اسفندماه 1397 و ارائه مقاله:
رابطه¬ی اپی¬ژنتیک با فرایند پیری

کارگاههای گذرانده شده و برگزارکننده:
• برگزاری کارگاه¬های آموزشی پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، مهارت¬های زوجی (مشاوره پیش از ازدواج و تعارضات زناشویی)، مهارت¬های ده¬گانه زندگی، درمان وجودی کارگاه¬های آموزشی دوره¬های اول، دوم، سوم و چهارم تئوری انتخاب(واقعیت¬درمانگری)
• کارگاه درمان وجودی
• کارگاه یکساله روانکاوی
• کارگاه مدیریت بحران
• کارگاه¬های آموزشی سطح اول، دوم و سوم زوج درمانی(مشاوره پیش از ازدواج، تعارضات زناشویی، روابط فرازناشویی مبتنی بر تئوری انتخاب)
• گواهینامه بین المللی زوج¬درمانی از انستیتو بین المللی ویلیام گلاسر
• کارگاه آموزشی خانواده درمانی در انجمن روان شناسی ایران