از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...

پل های ارتباطی

مهدی عرب زاده

 

مهارت ها

مشاوره تحصیلی و شغلی 100

حیطه تخصصی:
مشاوره تحصیلی و شغلی

سوابق تحصیلی:
• کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه بوشهر

• کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه خوارزمی تهران

•دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران

سوابق شغلی:
هیات علمی تمام وقت گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران

مقالات چاپ شده:
• 1

The effects of learning behaviors in classroom goal orientation and control ideology: using structural equation modeling.

World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS)

2
goal orientation and learning strategies with academic stress.
World Conferrence on Psychology,Counseling and Guidance,Antalya-Turkey
3
سلامت روان ،جهت گیری هدف با اضطراب امتحان دانشجویان
چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
4

بررسی اثرات آموزش خودکار­­آمدی خلاق در افزایش خلاقیت دانشجویان
( یک مطالعه آزمایشی )

چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در سومین همایش ملی آموزش
5
سهم جامعه مدرن در تحول شناختی : مقایسه چهار فرهنگ
چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در همایش شناخت دانشگاه فردوسی مشهد
6
اهمالکاری ، اضطراب امتحان با سلامت روان در دانشجویان

چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل  در ششمین سمینار بهداشت روان دانشجویان
7
سر زندگی ذهنی و پیش بینی کننده های آن در دانشجویان

چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در ششمین سمینار بهداشت روان دانشجویان
8
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش تمایل به اعتیاد دردانشجویان
چاپ و ارائه در اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد – دانشگاه ارومیه
9
اعتیاد به اینترنت با تنهایی و سبک های هویتی دانشجویان
چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در
اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی
10
بررسی نقش واسطه ای رویکردها و راهبردهای یادگیری عمیق در ارتباط میان خودپنداره تحصیلی انتظارات پیامد با پیشرفت تحصیلی
چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در
اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی
11
تاثیر آموزش راهبردهای خودکارآمدی بر افزایش مهارت های فراشناختی
چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در
اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی
12
یادگیری خودگردان، جهت گیری هدف با سبکهای هویتی دانشجو معلمان
چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در
اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی
13
بررسی رابطه بین سبک شناختی و رفتار دانش آموز
چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در
اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی
14
نقش زنان در شکل گیری وگسترش بیداری اسلامی

چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در همایش  بین المللی زنان و بیداری اسلامی
15
شناسایی اهداف و محتوای تعلیم و تربیت از دیدگاه صدرالمتاهلین ملاصدرای شیرازی
اولین همایش ملی اسلام و آموزش علوم
16
مهارت‌های زندگی در دانش آموزان شاهد و عادی

چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در
چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
17
بررسی رابطه بین مهارت زندگی و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان
چاپ  و ارائه شده به شکل مقاله کامل در
اولین کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر
18
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهزیستی روانشناختی، رضایت از زندگی و سرزندگی ذهنی دانش آموزان شاهد

دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم اجتماعی

19
ادراک از محیط کلاس،هیجانهای تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی

20
سبک زندگی اسلامی و پیش بینی کننده های آن در دانشجویان

اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

21
اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر خودکارآمدی و جهت گیری هدف دانش آموزان

چهارمین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری

22
خوشبینی تحصیلی دانش‌آموز با عملکرد ریاضی

اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
23
هیجانات تحصیلی و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی دانش‌آموزان
اولین  کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی  و مطالعات اجتماعی ایران

سوابق آموزشی و تدریس:
•آموزش نرم افزار spss و لیزرل
•مهارت های فرزندپروری
•تکنیک های تصمیم گیری
•تکنیک های موفقیت فردی
•اصول و فنون ارتباط موثر
•تکنیک های هدف گزینی
•مشاوره تحصیلی/تربیتی
•اقدام پژوهی

افتخارات علمی- فرهنگی:
•جزء دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع ارشد و دکتری
•هیات رئیسه اولین کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر
•عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
•دبیر علمی همایش ملی آسیب های اجتماعی
•عضو انجمن روان درمانی ایران
•داور مجله علمی پژوهشی روان شناسی