از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...

پل های ارتباطی

شیما موسوی

 

مهارت ها

روانشناسی شخصیت 100
روانشناسی بالینی 100

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
کارشناس روانشناسی بالینی

حیطه فعالیت:
مشاوره قبل از ازدواج
درمان اختلالات جنسی و تعارضات زناشویی
درمان اختلافات خانوادگی
درمان اختلالات اضطرابی و خلقی
آموزش مهارت های زندگی
دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و ۱۲ سال سابقه فعالیت تخصصی
دوره های گذرانده شده:
– فرآیند اجرایی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار
– درمان اختلالات جنسی
– فرزندپروری
– تربیت مدرس آموزش پیش از ازدواج
– مدیریت، ارزیابی و پرورش استعدادها
– تربیت مربی آموزش مهارت های زندگی خانوادگی
– درمان های شناختی- رفتاری (CBT)
– درمان مقدماتی و پیشرفته با نوروفیدبک و TDCS
– روان درمانی با رویکرد سبک های دلبستگی