از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...
محتوای روانشناسی تجربی
روانشناسی-تجربی

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی روانشناسی تجربی، روشی برای مطالعه پدیده‌ها و فرآیندهای روان‌شناختی. روش تجربی در روانشناسی تلاش می کند تا با دستکاری متغیرهایی که ممکن است منجر به رفتار شوند، فعالیت های حیوانات (از جمله انسان ها) و سازماندهی عملکردی فرآیندهای ...